Fotowoltaika

Zapewniamy bezpłatną kalkulację i doradztwo, indywidualną ofertę, montaż instalacji wraz ze zgłoszeniem do Zakładu Energetycznego, kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji „Mój Prąd”

Zapraszamy

tel. +48 504 230 462

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ze zmianami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2016 r.) daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Prosument (PROducent i konSUMENT), który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, otrzymuje opusty na energię pobraną z sieci w czasie kiedy jego instalacja nie zabezpiecza zapotrzebowania bieżącego na energię elektryczną. W nowym systemie rozliczeń wskaźnik opustów wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kWp i 70% dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40kWp nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia przez zakład energetyczny.

Dotacje i ulgi podatkowe

Od 2019 roku właścicielom i współwłaścicielom mieszkań jednorodzinnych, oprócz programów dotacyjnych, przysługują ulgi w podatku dochodowym, m.in. za zakup instalacji fotowoltaicznych, folii grzewczych oraz termoizolacji domu. Jedna osoba może odliczyć sobie ponad 50 tysięcy złotych. Dzięki temu rozporządzeniu fotowoltaika opłaca się jeszcze bardziej

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, niektóre osoby mogą odliczyć sobie koszty wykonania termomodernizacji budynku (odliczeniu podlegają wydatki poniesione od 1 stycznia). Przedsięwzięcie musi być ukończone w ciągu kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002246/O/D20182246.pdf?fbclid=IwAR2b8-R5aUGuiIahWLiaM6jiFlid21FfJLNjvv76oD-OcAfPVCTSSWOW0EM)

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

O ulgę termomodernizacyjną mogą starać się właściciele i współwłaściciele mieszkań jednorodzinnych (budynków wolnostojących, wchodzących w skład zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Budynek jednorodzinny może być maksymalnie podzielony na dwa lokale mieszkalne, może w nim być też jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy, który nie może przekraczać 30% powierzchni. Ulga przysługuje też w przypadku, gdy instalacje fotowoltaiczne znajdują się w innym miejscu, np. na budynku gospodarczym, ale służą budynkowi mieszkalnemu. Odliczeniu podlegają również instalacje fotowoltaiczne na gruncie. Z ulgi nie mogą natomiast skorzystać osoby, które nie mają prawa własności oraz właściciele budynków wielorodzinnych